NEGBİNOMDAĞ diğer dillerde:

Excel fonksiyonu NEGBİNOMDAĞ ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
NEGBİNOMDAĞ

Sözdizimi

NEGBINOMDAĞ(başarısızlık_s,başarı_s,başarı_olasılığı)

NEGBİNOMDAĞ işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)