İNDİS diğer dillerde:

Excel fonksiyonu İNDİS ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
İNDİS

Açıklama

Tablo veya aralıktaki değeri ya da değere başvuruyu verir. İNDİS işlevinin iki biçimi vardır: dizi (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup bağımsız değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti bağımsız değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) biçimi ve başvuru biçimi.

Yapmak istediğiniz Göreceğiniz
Belirli bir hücrenin veya hücre dizisinin değerini vermek Dizi biçimi
Belirli hücrelere başvuru vermek Başvuru biçimi


Daha fazla bilgi (kaynak)