CHIDIST diğer dillerde:

Excel fonksiyonu CHIDIST türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
CHIDIST
KİKAREDAĞ

Sözdizimi

CHIDIST(x,serb_derecesi)

KİKAREDAĞ işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)