FDAĞ diğer dillerde:

Excel fonksiyonu FDAĞ ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
FDAĞ

Sözdizimi

FDAĞ(x,serb_derecesi1,serb_derecesi2)

FDAĞ işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)