BİRLEŞTİR diğer dillerde:

Excel fonksiyonu BİRLEŞTİR ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
BİRLEŞTİR

Açıklama

BİRLEŞTİR işlevi en fazla 255 metin dizesini tek bir dizede birleştirir. Birleştirilen öğeler metin, sayı, hücre başvurusu veya bu öğelerin bir birleşimi olabilir. Örneğin, çalışma sayfanızın A1 hücresinde kişinin adı ve B1 hücresinde kişinin soyadı varsa, aşağıdaki formülü kullanarak bu iki değeri başka bir hücrede bir araya getirebilirsiniz:

=BİRLEŞTİR(A1," ",B1)

Bu örnekteki ikinci bağımsız değişken (" ") bir boşluk karakteridir. Sonuçlarda gösterilmesini istediğiniz tüm boşlukları veya noktalama işaretlerini tırnak içine alınmış bağımsız değişkenler olarak belirtmeniz gerekir.Daha fazla bilgi (kaynak)