INTERCEPT diğer dillerde:

Excel fonksiyonu INTERCEPT türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
INTERCEPT
KESMENOKTASI

Açıklama

Varolan x-değerleri ve y-değerlerini kullanarak y-eksenini kesecek çizgi üzerindeki noktayı hesaplar. Kesme noktası bilinen x-değerleri ve bilinen y-değerlerinden geçen en uyumlu regresyon çizgisini temel alır. Bağımsız değişken 0 (sıfır) olduğunda bağımlı değişkenin değerini belirlemek istediğinizde KESMENOKTASI işlevini kullanın. Örneğin, veri noktalarınız oda sıcaklığında ve daha yüksek bir sıcaklıkta alınmışken 0°C'de bir metalin elektrik direncini öngörmek için KESMENOKTASI işlevini kullanabilirsiniz.Daha fazla bilgi (kaynak)