NORMSTERS diğer dillerde:

Excel fonksiyonu NORMSTERS ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
NORMSTERS

Sözdizimi

NORMSTERS(olasılık)

NORMSTERS işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişken (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)