NEGBINOM.DIST diğer dillerde:

Excel fonksiyonu NEGBINOM.DIST türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
NEGBINOM.DIST
NEGBİNOM.DAĞ

Sözdizimi

NEGBINOM.DAĞ(başarısızlık_s,başarı_s,başarı_olasılığı,kümülatif)

NEGBİNOM.DAĞ işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)