EĞER diğer dillerde:

Excel fonksiyonu EĞER ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
EĞER

Açıklama

EĞER işlevi belirttiğiniz koşul DOĞRU olarak değerlendirirse bir değer, aynı koşul YANLIŞ değerlendirirse de başka bir değer verir. Örneğin =EĞER(A1>10,"10 üzeri","10 veya altı") formülü A1 10'dan büyükse "10 üzeri", A1 10'dan küçükse veya 10'a eşitse "10 veya altı" verir.Daha fazla bilgi (kaynak)