WEIBULL.DAĞ diğer dillerde:

Excel fonksiyonu WEIBULL.DAĞ ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
WEIBULL.DAĞ

Sözdizimi

WEIBULL.DAĞ(x,alfa,beta,kümülatif)

WEIBULL.DAĞ işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)