LOT diğer dillerde:

Excel fonksiyonu LOT ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
LOT

Açıklama

Regresyon çözümlemesinde, verilerinize uyan üstel eğriyi hesaplar ve eğriyi tanımlayan değerler dizisini verir. Bu işlev değerler dizisini verdiği için, dizi formülü olarak girilmiş olmalıdır.

Eğrinin denklemi:

y = b*m^x

veya

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

Birden çok x değeri varsa, burada bağımlı y değeri bağımsız x değerlerinin işlevidir. m değerleri her bir üst x değeriyle ilgili esaslardır ve b sabit değerdir. y, x ve m değerlerinin vektör olabileceğini unutmayın. LOT {mn;mn-1;...;m1;b} dizisini verir.Daha fazla bilgi (kaynak)