FTEST diğer dillerde:

Excel fonksiyonu FTEST ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
FTEST

Sözdizimi

FTEST(dizi1,dizi2)

FTEST işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)