BINOMDIST diğer dillerde:

Excel fonksiyonu BINOMDIST türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
BINOMDIST
BİNOMDAĞ

Sözdizimi

BİNOMDAĞ(sayıb_b,deneme,olasılık_b,kümülatif)

BİNOMDAĞ işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)